Hladna prerada

Raspolažemo velikim kapacitetom zamrzavanja i visokotehnološkom opremom koja nam omogućava da postignemo izuzetan kvalitet finalnih proizvoda i pružimo zadovoljstvo našim kupcima. U procesu prebiranja voća koristimo laser sorter koji sa velikom preciznošću uklanja sve neželjene strane elemente. Ova tehnologija nam omogućava da obezbedimo voće vrhunskog kvaliteta, bez ikakvih nečistoća ili oštećenja. Naša predanost kvalitetu se ogleda u svakom koraku proizvodnog procesa. Od pažljivog odabira sirovina do primene savremenih tehnika prerade, svi naši proizvodi prolaze kroz rigorozne kontrolne tačke kako bismo osigurali da zadovoljavaju najviše standarde kvaliteta i bezbednosti.

Takođe, kontinuirano pratimo trendove i potrebe tržišta kako bismo razvijali nove proizvode i zadovoljili sve zahteve naših kupaca. Kao tim smo spremni i sposobni da odgovorimo na promene i prilagodimo se novim zahtevima u cilju konkurentnosti i dugoročnog uspeha na tržištu. Hladnjača se nalazi u samom središtu zasada voća, tako da je čitav otkup organizovan u prečniku od svega 10 km, što omogućava brz prijem posle berbe. Primarni cilj nam je ostvarivanje kooperativnih odnosa sa svojim proizvođačima koji traje već više od 15 godina. U tom period proizvođači su prošli obuke I sertifikacije u skladu sa Global GAP principima. Uz pomoć bogatog zemljišta dolina i planina koje okružuju Ivanjicu, dovoljno padavina i sunčanih dana, Flora proizvodi sočne, crvene maline izuzetnog kvaliteta. U našoj proizvodnji se vrši zamrzavanje, kasnije prebiranje plodova koji do krajnjeg kupca stižu upakovani po naznačenim zahtevima.

Flora-Proizvodnja-Prerada-Maline
Flora-Prerada

Naše voće

Flora-Malina-Rolent

Malina Rolend

Malina Rolend je visokokvalitetan proizvod ujednačene boje i…

Malina Griz

Malina griz predstavlja fino samlevene plodove maline koji prolaze…

Flora-Malina-Griz
Flora-Kupina

Kupina

U našem pogonu se takođe zamrzava kupina sorti Čačanka bestrna…